Faste priser

Disse priser er fastlagt efter overenskomst med den offentlige sygesikring.

Priserne er således ens hos alle danske tandlæger.

Se de faste priser her.