Mikroskoper

Klinikken råder over 2 moderne Zeiss operationsmikroskoper. Mikroskoperne anvendes primært til rodbehandling, men kan også anvendes under andre behandlinger (f.eks. kirurgi eller kronefremstilling), hvor det kan være en fordel at kunne se ordentligt.

Under den store forstørrelse som et mikroskop kan give os, er det muligt at anvende meget finere instrumenter og mikro-teknikker.

Ud fra princippet om, "at man kun kan behandle, hvad man kan se", hjælper udstyret os til bedre at kunne diagnosticere og behandle dine tænder.

Med anvendelsen af operationsmikroskop er det også muligt at fotografere/filme og dermed dokumentere særligt vanskelige behandlingstilfælde.
Denne dokumentation kan f.eks. anvendes til undervisning af andre tandlæger i efteruddannelse indenfor komplicerede rodbehandlinger.

Klinikken har siden 2004 anvendt mikroskop i behandlingen.