Kan jeg få lavet en rodbehandling hos Thomas Hedegaard, selvom jeg ikke er henvist til klinikken af min tandlæge?

Ja - det kan du.

Du er velkommen til at kontakte os for aftale til en indledende konsultation/undersøgelse, hvor vi vurderer din problemstilling.

Ved en sådan undersøgelse (visitation) vil vi undersøge problemet grundigt, typisk røntgenundersøge tanden nærmere og efterfølgende drøfte hvilke løsningsmuligheder, der kan være.

Du vil også få en vurdering af prognosen/sandsynligheden for at en behandling kan lykkes, samt få oplysning omkring økonomien forbundet med behandlingen.

Prisen for en indledende konsultation/vurdering kan typisk koste mellem ca. kr. 1.650,- og 1.850,- inkl. evt. nødvendige røntgenbilleder.

Langt de fleste tandlæger vil dog gerne viderehenvise, hvis du har et problem med en rodbehandling/en rodbehandlet tand, som din egen tandlæge ikke kan løse.  Klinikken har et mangeårigt godt samarbejde med adskillige klinikker fordelt over hele Jylland, herunder også med en del kommuner.

Du er velkommen til at kontakte os pr. telefon 86 98 56 26 eller sende os en mail via dette kontaktlink.

Med venlig hilsen

Thomas Hedegaard