Uddannelse

Klínikkens behandlere og personale deltager alle aktivt i efteruddannelse.

Klinikejer Thomas Hedegaard fungerer endvidere som underviser indenfor rodbehandling i efteruddannelsen af danske tandlæger.

Det er et mål for klinikken, at der hvert år anvendes midler til efter- og videreuddannelse af samtlige medarbejdere.