OPRETTELSE AF HENVISNING (sendes via krypteret forbindelse)

Patientdata

Ønsket behandling

F.eks. røntgenbilleder eller lign. - MAX 4 MB! (flere filer vælges på én gang i vinduet)

 

Som udgangspunkt afsluttes den endodontiske behandling med plastfyldning i oplukningskaviteten.


F.eks. "Tryg, 122.933.444 XO"
Indtast kommunens EAN nummer

Henvisende tandlæge

Hvis e-mail ikke angives er telefonnummer påkrævet
Jeg har indhentet patientens udtrykkelige samtykke til at cpr, adresse, email, telefonnummer, helbredsmæssige oplysninger, nødvendige røntgenbilleder, evt. forsikringsoplysninger, oplysninger om behov for kommunalt/regionalt tilskud videresendes til Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard samt disses administrative medarbejdere/samarbejdspartnere, således at journal kan oprettes, behandlingsplan og overslag udarbejdes, og kontakt til patienten kan etableres. Jeg vedstår ligeledes at jeg har journalført dette i egen journal.

OBS

Snarest muligt efter modtagelse af fyldestgørende henvisning og relevante røntgenbilleder, vil vi kontakte din patient med henblik på aftale om tidsbestilling, herunder en forventet overslagspris på behandlingen.